به کسی که تنهات گذاشت بگـــوبه کسی که تنهات گذاشت بگـــو ...
این تو بودی که باختی نه مــــن!!!
مــن کسی رواز دَست دادم که دوستم نَداشت.!
امـــــــــــــا . . . . .
تــو کسی رواز دست دادی که عاشِقِت بود ...

True Blood خون واقعی

وارد خونه که شدم دیدم تو آشپزخونه ایستاده و به یه جا خیره شده و یه چاقو بزرگ تو دستش هست و خیلی‌ آروم می‌کشید رو دستش ،خیلی‌ حول کرده بودم نمیدستم که چی‌ باید بگم 
با لبخند وارد آشپزخونه شدم، ( صدای قالب خودم را میتونستم بشنوم


دنیای اسكیزوفرن‌ها چه دنیایی است؟
دنیای اسكیزوفرن‌ها چه دنیایی است؟

بیمار اسكیزوفرنیك در آن واحد در دو جهان زندگی می‌كند، یكی جهان تخیلی و تصوری خویش كه بر مبنای توهم‌ها و هذیان‌ها و نیازهای روان‌شناختی او شكل گرفته است و دیگری جهان راستین بیرونی است كه برای رفع نیازهای فیزیولوژیك خویش به آن احتیاج دارد و ارتباط بین این دو جهان به وسیله سازوكارهای دفاعی روانی انكار، واكنش‌سازی و فرافكنی برقرار می‌شود 

پارانویا، بیماری توهم


پارانویا، در تعریف عام آن، حالتی است كه شخص در آن با اهمیت فوق العاده و خارج از اندازه ای كه به سلامت جانی‌ و مالی‌ خود میدهد، خود را شكنجه میدهند. این گونه از افراد مدام در این فكر هستند كه عواملی‌ انسانی‌، طبیعی‌ یا ماورا طبیعی‌ خودشان، دارایی‌ و افراد خانواده شان را تهدید میكنند و همه، در فكر توطئه چینی‌ بر ضد آنها هستند

امگا- ۳ باعث بهبود افسردگی و اسکیزوفرنی می شود
امگا- ۳ باعث بهبود افسردگی و اسکیزوفرنی می شود

طی بررسی انجام شده در شهر لندن، محققین دریافتند که نسبت اسیدهای چرب در غشاهای سلول در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی غیر طبیعی است که در اثر دریافت اسیدهای چرب امگا ۳  این حالت بهبود بخشید. مطالعات دیگر حاکی از آن است که افسردگی  ممکن است در اثر کمبود اسیدهای چرب امگا ۳ به وجود آید. این اسیدهای چرب در آجیل، دانه ها، غلات سبوس دار، حبوبات و انواع ماهی های چرب مثل ساردین ، قزل آلا، شاه ماهی و قباد یافت می شوند 

Baggage -- چمداننزدیک های  ظهر بود, هی به یه گوشه نگاه می‌کرد و لبخندی کودکانه میزد, سیگار پشت سر هم میکشید, و زیر لب حرف میزد, به من نگاهی می‌کرد و لبخند میزد

درمان با شوک الکتریکی؛ کی،کجا، چگونه؟

پزشکان به آن می‌گویند: «الکتروشوک»؛ مردم به آن می‌گویند: «برق گذاشتن». واقعیت این است که واژه برق‌گذاشتن مترداف درمانی موسوم به الکتروشوک است و نباید هیچ گونه ترس و نگرانی از این درمان روان‌پزشکی به دلمان راه بدهیم...
«
الکتروشوک» درمانی که برای بسیاری از بیماران روانی نوید‌بخش بهبودی چشم‌گیر و فوری است، گاهی به دلیل نام خود ابهام و ترس‌های ناموجهی نیز در ذهن بیمار یا اطرافیان او پدید می‌آورد. اساس این درمان عبارت است از گذراندن جریان الکتریکی کوتاه مدتی بین دو ناحیه از جمجمه (معمولا دو سوی پیشانی) که در صورت تکرار برای شش تا دوازده بار در طول چند هفته (معمولا شش هفته)، می‌تواند تغییر مثبت و طولانی در برخی حالات شدید روانی ایجاد کند.

Diagnosing and Treating Schizophrenia